Fideos

Mae’r fideos ar y dudalen yma ar gael yn Saesneg yn unig. Ewch i dudalen You Tube Agor Drysau am glips Cymraeg.

Stori Annalisse

Stori digidol gan Annalisse fel rhan o brosiect Tip Top Shelter Cymru. Mae profiad Annalisse yn cynnwys profedigaeth, digartrefedd a phroblemau cyllidebu.

Stori Sam

Stori digidol gan Sam fel rhan o brosiect Tip Top Shelter Cymru. Mae profiad Sam yn cynnwys toriad perthynas, colli swydd a materion iechyd.

Stori Dan

Stori digidol gan Dan fel rhan o brosiect Tip Top Shelter Cymru. Mae stori Dan yn cynnwys materion iechyd y meddwl, digartrefedd, cyllidebu a gwirfoddoli.

Digartrefedd

Criw o bobl ifanc o Ben-y-bont yn cyflwyno stori ddigartrefedd yn seiliedig ar eu profiadau eu hunain fel rhan o brosiect Tip Top Shelter Cymru.

Ice Cream (For Homelessness) gan Fixers UK. Tom Simpson o Stoke yn cyflwynio ffilm fyr ar ‘sofa surfing’ fel y digartrefedd cudd newydd.

 

Out of My Hands from Fixers UK. Clip byr ar digartrefedd a grëwyd gan bobl ifanc yn Bron Afon, arweinwyd gan Suzy Sorby.

 

ITV News Cymru Wales Homelessness story from Fixers UK. Mae Suzy Sorby a’i grŵp o Dorfaen am i bobl yn eu cymuned i sylweddoli bod rhesymau cymhleth y tu ôl i unigolyn ddod yn ddigartref a byw ar y strydoedd. Dyma stori Suzy ar Newyddion ITV Cymru ar 9 Mai, 2013.