Ysgolion Cynradd

Cystadleuaeth Carden Nadolig 2017

Mae angen cartref ar bawb.

Gweler isod am fanylion Cystadleuaeth Carden Nadolig Shelter Cymru 2017! Mae’n weithgaredd ysgafn i’r disgyblion gael cwblhau yn yr wythnos olaf o’r tymor, ac yn un sy’n caniatáu iddynt i adlewyrchu ar y pethau pwysig y Nadolig hwn.  Mae’r wobr yn un atyniadol hefyd! Gallwch anfon eu hymdrechion atom drwy eu postio at Shelter Cymru, 25 Heol Walter, Abertawe, SA1 5NN, neu drwy e-bostio addysg@sheltercymru.org.uk. Cliciwch isod am fanylion pellach.