11-25 Oed

Pecyn Agor Drysau -Adnodd addysgol i’w defnyddio gyda phlant oedran ysgol uwchradd. Yn cynnwys amryw o weithgareddau a taflenni gwybodaeth ar bynciau yn ymwneud â Dai a Digartrefedd. Mae yna hefyd cyfeiriadau i’r cwricwlwm ag allwedd syml i gyfeirio athrawon/gweithwyr proffesiynol eraill i’r taflenni perthnasol yn unol â’r cyfnod allweddol. Lawrlwythwch y Pecyn

Pecyn Trywydd Cywir: canllaw i Weithwyr Ieuenctid ar Dai a Digartrefedd- Mae’r pecyn, a gaeth eu ddiweddaru ac ail-lansio ym mis Chwefror 2013, yn darparu gwybodaeth sylfaenol am Tai mewn perthynas â phobl ifanc. Mae’r pecyn yn cynnwys: Dewisiadau tai, Hawliau a Chyfrifoldebau Pobl Ifanc pan yn gwneud cais am eiddo ac fel tenantiaid a hefyd Budd-dal hawliau, gan gynnwys gwahaniaethau ar gyfer grwpiau penodol. Lawrlwythwch y pecyn

Canllaw Defnyddio Agor Drysau yn y Wobr Dug Caeredin – Canllawiau i gynorthwyo’r rhai sy’n cyflwyno’r Wobr Dug Caeredin i gynnwys adnoddau Agor Drysau yn rhan o raglen sgiliau bywyd yn yr adran sgiliau. Mae’r swyddog Addysg ac Ieuenctid ar gael i gynorthwyo i ddatblygu rhaglen sefydliadau unigol. Lawrlwythwch y canllawiau

Canllaw Dysgu Cyfoedion-Gweithdrefnau a chanllawiau ar gyfer sefydliadau sy’n edrych ar ddatblygu eu Prosiect Addysg Cyfoedion eu hunain. Lawrlwythwch y pecyn