Dysgu Cyfoedion

“Mae theori’n awgrymu fod addysgwyr sy’n gyfoedion yn gweithredu fel modelau i’w cyfoedion oherwydd eu bod yn ‘siarad yr un iaith’, yn deall ofnau a diddordebau eu cyfoedion, yn gwybod beth yw eu harferion cymdeithasol, ac yn fwy credadwy”

Mae Dysgu Cyfoedion yn arf pwerus tu hwnt. Yma yn Shelter Cymru, credwn yn gryf fod Dysgu Cyfoedion yn ffordd o atal digartrefedd.Rydym yn cynorthwyo mudiadau eraill i sefydlu eu prosiectau Dysgu Cyfoedion eu hunain. Os hoffech wybodaeth am sefydlu prosiect, edrychwch ar Becyn Sbarduno Dysgu Cyfoedion

Yn dilyn llwyddiant y prosiect Gwir Plaen Syml yn Ne Cymru, rydym wedi sefydlu prosiect pellach yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rydym yn darparu hyfforddiant i bobl ifanc sydd wedi profi problemau llety neu ddigartrefedd. Maent yn rhannu eu profiadau gyda chyfoedion mewn ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid yn Sir Dinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.