2013

Awst 2013

Mynychodd Shelter Cymru yr Eisteddfod yn Ninbych eleni. Gwnaeth llawer o ddigwyddiadau , cystadlaethau a gweithgareddau cyffroes cymryd lle ar y stondin, gan gynnwys yr her Cwpan. Nod y gystadleuaeth oedd wedi ei anelu at bobl ifanc oedd i stacio a ddymchwel tri pyramid cwpannau  cyn gynted ag y bo modd. Roedd gennym rai gystadleuwyr gwych ac ar ddiwedd yr wythnos Angharad Evans oedd ar frig y bwrdd a enillodd PC Dabled oherwydd ei hamser anhygoel o 6.04 eiliad!!

Angharad Evans
Ennillydd Her Cwpan 2013

I weld rhagor o luniau o’r ddigwyddiad ewch i’r oriel

Mehefin 2013

Llongyfarchiadau i Llamau!! Roedd Prosiect Pwyslais Llamau ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Elusen y Flwyddyn 2013 yng nghategori Plant ac Ieuenctid. Mynychodd staff Gwesty’r Grosvenor House ar ddydd Iau 13 Mehefin.

Mawrth 2013

Shelter Cymru a Gwobr Dug Caeredin Nghymru yn ymrwymo mewn partneriaeth. Wnaeth Christine Chapman AM, cadeirydd ar gyfer Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc lansio partneriaeth newydd a chyffrous ar ddechrau’r mis, partneriaeth sydd yn addo i gynnig mwy o gyfleoedd a gwybodaeth eang i addysgu a chefnogi pobl ifanc i symud tuag at annibyniaeth yn llwyddiannus . Bydd elfennau o’r pecyn Agor Drysau yn awr ar gael i’w ddefnyddio tuag at adran sgiliau y Dug Caredin ac fydd Shelter Cymru yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli newydd i bobl ifanc o fewn eu sefydliad.

Chwefror 2013

Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru wedi lansio diweddariad Pecyn Trywydd Cywir: canllaw i Weithwyr Ieuenctid ar Dai a Digartrefedd. Mae’r pecyn wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys budd-daliadau diweddar a newidiadau lles ehangach diwygio, dyfarniad Southwark a strategaethau eraill Gwaith Ieuenctid. Lansiwyd y pecyn gan Tim Opie, Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bydd Shelter Cymru yn cyflwyno nifer o weithdai yn seiliedig ar y pecyn a’r newidiadau perthnasol mewn lleoliadau amrywiol ar draws Cymru yn y misoedd i ddod.

Lawrlwythwch gopi o’r Pecyn Trwydded Cywir