Gogledd Cymru

Conwy

Mae’r Swyddog Estyn Allan i’r Digartref Ifanc yn cynnig gweithdai rhyngweithiol mewn ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid yn yr ardal.Gall pobl ifanc hyd at 24 oed ddysgu am ystod eang o faterion yn ymwneud a thai a byw’n annibynnol. Mae’r sesiynau yn hollol hyblyg a mae modd eu haddasu yn ol oedran a sefyllfa. Defnyddir Agor Drysau fel sylfaen i’r sesiynau wedi ei gefnogi gan wybodaeth lleol.

Cyswllt: Swyddog Estyn Allan i’r Digartref Ifanc ar 01492 576274

Gogledd Powys, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

Daeth prosiect Dysgu Cyfoedion Shelter Cymru i ben ym Mai 2011 (ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr). I ganfod os oes prosiectau tebyg yn yr ardaloedd yma:

Cyswllt: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

 Ynys Môn

Mae Digartref Ynys Môn yn cynnal Rhaglen Ymwybyddiaeth Digartrefedd mewn Ysgolion, gan roi cyflwyniadau i bobl ifanc a’u galluogi i fod yn fwy gwybodus am ddigartrefedd, sut y gall bobl ifanc fynd yn ddigartref a pha wasanaethau syd ar gael. Mae’r prosiect hwn ar gael i ysgolion uwchradd yr ynys, clybiau ieuenctid ac i unrhyw fudiad sy’n gweithio gyda phobl ifanc ar draws Ynys Môn.

Cyswllt: Swyddog Datblygu Cymunedol ar 01407 761 653