Canol a Gorllewin Cymru

Ceredigion

Mae Cymdeithas Gofal Ceredigion yn darparu sesiynau ymwybyddiaeth mewn ysgolion a cholegau ar adael cartref, cyllido a digartrefedd.

Cyswllt: Cymdeithas Gofal Ceredigion ar 01970 639 782

Powys

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn Ne Powys. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Cyswllt: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Sir Benfro

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw brosiectau addysg yn yr ardal yma. Os gwyddoch chi am unrhyw brosiectau perthnasol, cysylltwch â ni. Gall fod yn bosib i Shelter Cymru drefnu ymweliad gydag ysgol, coleg neu glwb ieuenctid. Anfonwch ebost i weld beth sy’n bosib.

Contact: Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002

Sir Gâr

Mae’r prosiect SHARP wedi cynhyrchu lyfryn gwybodaeth ar dai a digartrefedd i bob person ifanc 15/16 mlwydd oed yn Sir Gâr. Mae grwp o wirfoddolwyr o’r sector statudol a gwirfoddol yn gallu rhoi sesiynau mewn ysgolion, colegau a chlybiau ieuenctid.

Cyswllt:  Cydlynydd Addysg Shelter Cymru ar 01792 483002