Adran 7

Mae prynu cartref yn ymrwymiad mawr ac nid yn rhywbeth y dylid ei rhuthro i mewn. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar y manteision a’r anfanteision o brynu cartref, beth y gallwch ei fforddio, ble i chwilio am gartref, beth i beidio â’i wneud a rhai awgrymiadau defnyddiol ar hyd y ffordd.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho adran 7 o’r pecyn Agor Drysau.

Prynu cartref eich hun