Adran 6

Canolbwyntio ar yrfaoedd yn y maes Tai, mae’r adran hon yn edrych ar y mathau o yrfaoedd sydd ar gael, sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen a ble i ddod o hyd i waith. Mae yna hefyd gysylltiadau i safleoedd perthnasol am fwy o wybodaeth am yrfa ym maes tai.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho Adran 6 o’r Pecyn Agor Drysau.

Helpwch eraill – Gweithio yn y maes Tai