Adran 5

 

Mae llawer o bethau i’w hystyried wrth fyw yn eich lle eich hun. Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth a thaflenni gwaith sy’n edrych ar hanfodion y cartref, dodrefn, biliau a chyllid, cyllidebu a rolau a chyfrifoldebau’r person ifanc.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho adran 5 o’r pecyn Agor Drysau.

Byw yn fy lle fy hun