Adran 4

Mae Adran 4 o’r pecyn Agor Drysau (Ble faswn i eisiau byw?) Yn edrych ar y gwahanol fathau o lety ac opsiynau ar gyfer pobl ifanc gan gynnwys tai fforddiadwy, y gwahanol opsiynau tai a ble a beth i’w chwilio.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho adran 4 o’r Pecyn Agor Drysau.

Ble faswn i eisiau byw?