Adran 3

Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar yr hyn y mae angen i berson ifanc i ystyried os ydynt yn penderfynu gadael cartref. Mae ganddo daflenni gwybodaeth a gwaith sy’n edrych ar bwyso a mesur y manteision ac anfanteision gadael cartref, pethau i’w hystyried cyn llaw a rhai o’r rhesymau pam y mae pobl ifanc yn gadael cartref.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho adran 3 o’r pecyn Agor Drysau.

Gadael cartref