Adran 2

Mae’r adran hon yn edrych ar rai o’r stereoteipiau sy’n gysylltiedig â digartrefedd ac yn ystyried achosion a chanlyniadau, diffiniadau cyfreithiol, pwy sydd â’r hawl i gartref, profiadau gwerthwr y Big Issue, a cheiswyr lloches.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho Adran 2 o’r pecyn Agor Drysau.

Beth yw digartrefedd?