Adran 1

Mae cartref yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae’r adran hon yn edrych ar beth sy’n gwneud cartref, sut y gall y gair ‘cartref’ cael ei diffinio ac ystyried gwahanol fathau o gartrefi.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawr lwytho adran 1 o’r pecyn Agor Drysau.

Beth yw Cartref?