Partneriaeth Dug Caeredin Cymru

Mae Shelter Cymru a Gwobr Dug Caeredin Cymru bellach yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc.

Gall y pecyn Agor Drysau nawr cael ei ddefnyddio fel rhan o adran sgiliau Gwobr Dug Caeredin. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau i gynghori’r rhai sy’n cyflwyno’r Gwobr Dug Caeredin ar sut i ymgorffori’r pecyn Agor Drysau fel rhan o’u rhaglen sgiliau. Mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys manylion cyswllt eich swyddogion datblygu Gwobr Dug Caeredin lleol a all helpu i sefydlu a chefnogi rhaglenni newydd a phresennol.

I lawrlwytho copi o’r canllawiau hyn cliciwch ar y ddolenni isod.

Canllaw integreiddio Agor Drysau

Lawrlwythwch pecyn Agor Drysau