CLIC a Meic

Sianel ar-lein a chylchgrawn chwarterol sy’n cynnig gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc 11-i-25 oed yng Nghymru yw CLIC.

Mae CLIC yn darparu gwybodaeth am y maes tai.

Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn yrardal leol i helpu i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Mae Meic yn rhoi wybodaeth ddibynadwy, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth y mae ei angen i wneud newid.