Cyfrifoldebau

Pan fyddi’n symud i le dy hun, rhaid i ti feddwl am y pethau sy’n raid i ti wneud dy hun o nawr ymlaen.

Pethau fel:

  • Talu’r rhent
  • Talu biliau pan fyddant yn ddyledus
  • Cadw dy gartref yn daclus
  • Rhoi’r sbwriel allan ar y diwrnod cywir
  • Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod neu broblemau
  • Parchu pobl sy’n rhannu gyda thi / cymdogion
  • Cadw at reolau (e.e dim anifeiliaid anwes nac ysmygu)
  • Bod yn gyfrifol am ymddygiad dy ffrindiau pan fyddant yn ymweld
  • Os wyt yn anghofio gwneud rhai o’r pethau yma, gallet fod mewn peryg o gael dy droi allan.

Mae gwybodaeth bellach ar hawliau a chyfrifoldebau tenantiaid a landlordiaid ar gael yn Adran 5.6 a 5.7 yn y pecyn Agor Drysau