Eich Hawliau

Pan fyddwch yn symud i mewn eich lle eich hun – gyda’r Cyngor, Cymdeithas Tai, neu rentu’n breifat- mae gennych hawliau a chyfrifoldebau penodol.