Setlo yn dy gartref newydd

Y camau cyntaf: Gwna’n siwr fod gen ti rhywbeth i gysgu arno, tegell, cyllyll a ffyrc a llestri, digon o wres a golau, dŵr rhedeg.

Yn nes ymlaen: Cyflwyna dy hun i gymdogion, dweda wrthy nhw os fyddi di’n cael parti, paid â gadael i ymwelwyr aros yn hirach nag sydd raid.

Osgoi teimlo’n unig: Cadwa mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau, cer allan o leiaf unwaith y dydd, gwna gynlluniau i gyfarfod â phobl yn rheolaidd, ymuna â chlwb, dechreua gwrs neu gwna waith gwirfoddol!

Mae cyngor yn y pecyn Agor Drysau am fyw’n annibynnol.