Rhestr wirio

Mae hon yn restr o gynnwys a chyflwr y fflat neu dŷ ac unrhyw eitemau y tu fewn iddo, fel dodrefn ac offer.

Fel arfer caiff y rhestr ei gwneud pan fyddi’n symud i fewn ac ar y diwedd pan fyddi’n symud allan er mwyn datrys dadleuon am ddifrod ag ati. Dylet geisio sicrhau fod y rhestr yn cael ei gwneud cyn symud i mewn.

Dylai’r landlord neu’r asiant roi’r rhestr at ei gilydd pan fyddi di’n bresennol, os yn bosib. Dylet ti a’r landlord arwyddo’r restr er mwyn dangos eich bod yn cytuno ei fod yn gywir.

Dylet wirio’r rhestr yn fanwl cyn arwyddo ac yna cadw copi i ti dy hun. Os yw’r landlord yn gwrthod llunio rhestr, gwna un dy hun a gofynna i berson annibynnol fel ffrind neu weithiwr cefnogi ei harwyddo. Gwnan’n siwr dy fod yn anfon copi at y landlord neu’r asiant.