Tips arbed ynni

Mae yna lawer o bethau y gallwch eu gwneud o gwmpas y tŷ i arbed ynni ac i arbed arian eich hun ar eich nwy a thrydan.

Pethau fel:

  • Diffoddwch offer wrth y plwg. Peidiwch â’i adael ar ‘standby’
  • Arbed nwy trwy roi caeadau ar sosbenni wrth goginio
  • Smwddio eich dillad pan maent yn dal ychydig yn llaith, byddant yn smwddio yn haws, gan arbed amser ac arian i chi!!

Am fwy o awgrymiadau defnyddiol ar arbed ynni ac arian, ewch i wefan British Gas.

Gallwch hefyd lawrlwytho ac argraffu’r yr awgrymiadau isod ac yna eu rhoi ar eich oergell!

pdf_iconBritish Gas Energy Saving Tips