Cyn arwyddo cytundeb gofynnwch…

 • A fydd y flaendal yn cael ei dalu nôl?
 • Gwna restr eiddo (inventory) lawn
 • Gofynna am daleb (receipt) am flaendal neu rent o flaen llaw
 • Gofynna pa gynllun blaendal tenantiaeth (Tenancy DepositScheme) mae’r landlord yn ei ddefnyddio
 • Gwna’n siwr dy fod yn darllen y gytundeb tenantiaeth cyn arwyddo
 • Gwna’n siwr fod y pethau amlwg yn gywir – dyddiadau, enwau, cyfanswm rhent ag ati
 • Gofynna am help os nad wyt yn deall rhywbeth
 • Gwna’n siwr dy fod yn deall dy gyfrifoldebau fel tenant
 • Os yw’r landlord wedi cytuno i gwblhau unrhyw waith cyn symud i mewn, gofynna am gadarnhad ysgrifenedig
 • Mae gan bob tenant hawl i gael enw llawn a chyfeiriad yn y Deyrnas Unedig ar gyfer eu landlord
 • Gofynna am hyn yn ysgrifenedig
 • Beth sydd wedi ei gynnwys yn yswiriant y landlord?
 • Efallai yr hoffet gymryd polisi yswiriant cynnwys dy hunan