Symud i mewn

Os ydych wedi penderfynu i rentu fflat neu dŷ mae’n bwysig i wneud rhai gwiriadau terfynol gyda’r landlord cyn i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth.

Unwaith y bydd y denantiaeth wedi cael ei lofnodi rydych wedi ymrwymo i gontract cyfreithiol, a allai fod yn anodd i ddod allan ohono’n gyflym, felly byddwch yn sicr cyn i chi lofnodi unrhyw beth.