Gadael Cartref

Felly, beth sy’n dda am fyw gartref? A beth sydd ddim mor dda?

Mae’r pecyn Agor Drysau yn weithgareddau a fydd yn gwneud i chi feddwl am resymau dros adael cartref …. ac efallai rhai rhesymau dros Aros yn llonydd am ychydig!

Efallai y byddwch yn awyddus i adael cartref, ond mae llawer o bethau i feddwl amdanynt cyn i chi ei wneud. Mae’n werth treulio ychydig o amser yn cynllunio a gwneud yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer y cam mawr hwn yn eich bywyd. Os na fyddwch yn gwneud efallai y byddwch yn edifarhau.