Neuaddau Preswyl i Fyfyrwyr

Mae neuaddau preswyl gan y rhan fwyaf o golegau a phrifysgolion. Mae myfyrwyr mewn neuadd breswyl fel arfer yn cael ystafell sengl ac yn rhannu cyfleusterau coginio, ystafell ymolchi a thŷ bach gyda myfyrwyr eraill. Mae rhai neuaddau yn darparu prydau bwyd a dillad gwely ond mae’r rhan fwyaf yn hunanarlwyo (self-catering). Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael cynnig lle mewn neuadd cyn iddynt ddechrau eu cwrs. Os bydd hyn yn digwydd, dylet ti ddarllen unrhyw waith papur a’i ddychwelyd yn brydlon.

Dydy myfyrwyr fel arfer ddim yn cael aros mewn neuaddau preswyl trwy gydol eu cwrs felly bydd rhaid i ti edrych ar opsiynau eraill yn ddiweddarach. Mae rhent mewn neuaddau preswyl fel arfer ychydig yn rhatach na thai preifat ac mae’r amodau fel arfer yn lawer gwell. Dydy’r rhan fwyaf o fyfyrwyr ddim yn cael hawlio Budd-dal Tai.

Y coleg neu’r brifysgol sy’n berchen ar y rhan fwyaf o neuaddau preswyl ond mae rhai wedi eu rheoli gan gwmnïau preifat. Mewn achosion fel hyn, y coleg neu’r brifysgol sydd yn parhau i benderfynu pwy sy’n cael y llety ond y cwmni yw’r landlord. Mae’n gyfrifol am gasglu rhent a rheoli gwasanaethau fel glanhau a chynnal a cadw.