Rhentu yn y sector breifat

Mae rhai landlordiaid yn meddwl nad oes ganddynt hawl i osod llety i bobl ifanc dan 18 oed. Er fod y sefyllfa yn gymlheth, does dim i atal landlord preifat rhag gosod llety i berson dan 18. Efallai nad yw ambell landlord eisiau gwneud hyn am eu bod yn ofni na fydd y tenantiaid yn talu’r rhent. Gallet ofyn i berthynas (sy’n oedolyn) fod yn warantwr – rhywun sy’n cytuno i dalu’r rhent os na fyddi di’n gallu gwneud.

Yn gyffredinol, tai preifat wedi’u rhentu yw’r math drutaf o dai ar rhent sydd ar gael. Os wyt yn rhentu’n breifat mae’n reit rhwydd i dy droi allan (evict) hyd yn oed os nad wyt wedi gwneud unrhywbeth o’i le. Mae’r gyfraith yn amddiffyn tenantiaid preifat hyd yn oed y rhai hynny heb gytundeb ysgrifenedig . Er bod rhai anfanteision, mae tai sector breifat ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd a mae modd symud i mewn yn gyflym os wyt yn gallu talu’r flaendal ac un mis o rent o flaen llaw.