Oes pwynt gofyn am gyngor ar dai?

Mewn un gair….oes!!

Y llynedd daeth dros 20,000 o bobl at Shelter Cymru i ofyn am gymorth gyda phroblemau tai.

Mae pobl ifanc sy’n agored i niwed (vulnerable) mewn peryg o fynd yn ddigartref am nad ydynt yn gwybod ble i droi mewn argyfwng.

Mae gofyn am gyngor yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Mae nifer fawr o ganolfannau cynghori a mannau gwybodaeth ar gael i roi gwybod i ti am dy hawliau a pha gymorth sydd gen ti hawl iddo.