Tai Cyngor

Tai Cyngor yw’r math rhataf o lety fel arfer, yn ogystal a’r math mwyaf diogel. Rhaid i rywun sy’n gwneud cais am dŷ neu fflat Cyngor fynd ar restr aros, sy’n gallu bod yn hir iawn. Os wyt yn rhoi dy enw ar restr aros y Cyngor efallai y bydd y Cyngor neu Gymdeithas Tai yn cynnig llety i ti gan fod y ddau’n gweithio gyda’u gilydd yn aml.

Mae modd i unrhywun dros 16 oed wneud cais am lety gyda’r Cyngor. Does dim hyd yn oed raid i ti fod yn byw yn yr ardal. Efallai y bydd y Cyngor yn dweud nad oes gen ti’r hawl i fynd ar y rhestr aros os wyt:

  • yn geisiwr lloches (asylum seeker)
  • wedi dy droi allan (evicted) am beifio talu’r rhent
  • wyt wedi dy gyhuddo o ymddygiad gwrth-gymdeithasol
  • wyt heb dalu rhent i landlord blaenorol
  • wyt wedi torri rhai cyfreithiau

Mae gwneud cais am lety gyda’r Cyngor yn debyg iawn i’r broses ar gyfer Cymdeithasau Tai.