Tai

Mae yna dros 300,000 o bobl ifanc rhwng 16 a 24 yng Nghymru, pob un angen rhywle i fyw. Mae’n amlwg mai cael cartref diogel a fforddiadwy yw un o’r gofynion mwyaf sylfaenol mewn bywyd.

Mae’n wir y gall fod yn anodd i bobl ifanc ddod o hyd i rywle i fyw. Efallai y byddwch yn wynebu gwahaniaethu gan landlordiaid, yn enwedig os ydych yn hawlio budd-daliadau. Pobl ifanc yn aml yn cael incwm isel ac unrhyw arbedion, a all ei gwneud yn anodd iawn i dalu am lety. Mae’n syniad da i bod yn barod a darganfod cymaint â phosibl am dai.