Cymorth wrth y Cyngor

Mae’r cymorth sydd ar gael os wyt yn ddigartref neu mewn peryg o fynd yn ddigartref yn dibynnu ar dy amgylchiadau. Mae’n rhaid i’r Cyngor dderbyn cais am gymorth wrth unrhywun dros 16. Os nad yw’r Cyngor yn caniatau i ti wneud cais, mae modd i ti ofyn am resymau ysgrifenedig. Dylet geisio cymorth ar frys i weld os wyt yn anghytuno gyda phenderfyniad y Cyngor.

Fe gei wneud cais am gymorth wyneb wrth wyneb, ar y ffôn neu yn ysgrifenedig. Mae’n well i wneud cais yn bersonol fel bod swyddog digartrefedd yn gallu siarad gyda thi.

Bydd rhai pobl ifanc sy’n ddigartref yn cael llety ond mewn achosion eraill, dim ond cyngor ar sut i chwilio lle i fyw sydd ar gael. Hyd yn oed os nad wyt yn dod yn wreiddiol o’r ardal, dylet gael help. Paid â gadael i esboniadau cymlheth a’r gyfraith dy ddigalonni. Fel arfer dim ond pobl sydd ag anghenion blaenoriaeth (priority need) sy’n cael llety. Efallai dy fod yn meddwl fod pawb sy’n ddigartref yn flaenoriaeth. Ond mae diffiniad cyfreithiol ‘anghenion blaenoriaeth’ yn llawer mwy cyfyngedig.