Digartrefedd

Nid oes rhaid i chi fod yn cysgu ar y strydoedd i gael ei ystyried yn ddigartref. Hyd yn oed os oes gennych lety y mae gennych hawl gyfreithiol i fyw ynddo, efallai na fydd yn rhesymol i chi aros yno. Mae’r tudalennau hyn yn edrych yn syml ar rai o brif achosion digartrefedd, sut i gael help os ydych wedi colli eich llety a’r hyn y mae’r Cyngor yn ei wneud o dan yr amgylchiadau hyn.

Mae Shelter Cymru, gyda chymorth y People’s Postcode Lottery, wedi creu dau fidio cyngor rhad-ac-am-ddim, sy’n berthnasol iawn i bobl ifanc – ‘Troi allan’ a ‘Cael cymorth gan y cyngor os ydych yn ddigartref yng Nghymru’. Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Cymorth Ar-lein Shelter Cymru.