Chwilio lle i fyw

Pan fyddwch yn meddwl am le i fyw, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw llunio cyllideb. Bydd yn eich helpu i weithio allan pa fath o lety y gallwch ei fforddio, nid yn unig y rhent ond biliau, bwyd ac ati Dylech hefyd geisio dod i wybod ychydig mwy am dai yn gyffredinol.

Er enghraifft, mae rhai landlordiaid yn credu na allant rentu llety i bobl sydd o dan 18 mlwydd oed. Er y gall y sefyllfa fod yn gymhleth, does dim byd i atal landlord preifat i rhentu lle i rywun o dan 18 oed os ydynt yn dymuno. Efallai na fydd rhai landlordiaid eisiau gwneud hyn, gan eu bod yn ofni efallai na fydd y rhent yn cael ei dalu. Gallech ofyn i berthynas oedolyn i fod yn warantwr – rhywun sy’n gwarantu i dalu’r rhent a / neu am unrhyw ddifrod i’r eiddo os nad ydych yn gallu.

Mae’r pecyn Agor Drysau yn cynnwys gweithgareddau ar ddod o hyd i le i fyw, edrych ar hysbysebion am lety, penderfynu os mae rhywle yn iawn i chi a ph’un a ddylid rhannu gyda ffrind neu bartner ai peidio.

Edrychwch ar yr opsiynau tai gwahanol a all fod ar gael i chi.