Beth yw blaendal?

Mae’r rhan fwyaf o landlordiaid preifat yn gofyn i denantiaid dalu bond neu flaendal cyn symud i mewn. Mae’r ddau air hyn yn golygu’r un peth – sef yr arian sy’n cael ei roi i’r landlord i dalu cost unrhyw ddifrod y mae’r tenant yn ei wneud. Ar ddiwedd y denantiaeth dylai’r landlord ddychwelyd y blaendal i’r tenant, ac eithrio unrhyw arian y mae’r landlord wedi gorfod gwario i drwsio difrod. Does gan y landlord ddim hawl i dynnu arian o flaendal y tenant am unrhyw draul (wear and tear) arferol.

Cymorth â bondiau a blaendaliadau
Mewn rhai mannau o’r wlad mae byrddau Bond, sy’n gallu helpu bobl i dalu eu bond. Mae pob cynllun yn gweithio’n agos gyda thenantiaid a landlordiaid ond mae rheolau ynglyn â phwy gallant helpu. I weld os oes cynllun yn dy ardal , cysyllta ag adran dai dy Gyngor lleol neu Shelter Cymru