Byw yn annibynnol

Pan fyddwch yn gadael cartref a dod yn annibynnol mae yna sawl peth i feddwl amdano. Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol rhywfaint o gyngor da ar y ffyrdd gorau i dalu biliau, cost o redeg car a mwy.

Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar: