Budd-daliadau

Byddwch yn barod ar gyfer Credyd Cynhwysol

Mae’r budd-daliadau mae pobl yn hawlio a sut y maen nhw’n eu derbyn yn newid. Mae budd-daliadau fel budd-dal tai, cymhorthdal ​​incwm a lwfans ceisio gwaith i gyd yn araf yn cael eu cymryd drosodd gan y Credyd Cynhwysol. Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod sut y gallwch baratoi ar gyfer yCredyd Cynhwysol.

Ewch i gyngor ar-lein Shelter Cymru  am fwy o wybodaeth am y mathau o fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddo a sut i wneud cais.

<Yn ôl i Arian