Arian

Mae arian yn broblem enfawr pan ddaw’n fater o dai. Mae faint o arian sydd gennych yn effeithio ar y dewisiadau sydd gennych am ble rydych yn byw. Oni bai eich bod yn ddigon ffodus i gael swydd sy’n talu’n dda neu deulu a all eich cefnogi, mae’n debyg ni fydd gennych arian parod cyfyngedig i dalu am dŷ. Os nad ydych yn gweithio, mae cyfyngiadau ar Fudd-daliadau Lles a all ei gwneud yn anodd dod o hyd i ac aros yn eich cartref.

Nid yn unig gallu i fforddio’r rhent a biliau fydd pan fyddwch yn byw yn eich lle eich hun chwaith. Os ydych yn rhentu gan landlord preifat, bydd disgwyl i chi dalu rhywfaint o arian ymlaen llaw.