Cefnogaeth

Pan fyddwch yn penderfynu eich bod eisiau byw yn annibynnol mae yna lawer i feddwl amdano. Mae’r adran hon yn dweud wrthych beth sydd angen i chi wybod am y gwahanol fathau o dai sydd ar gael, pethau i feddwl amdanynt os ydych eisiau gadael cartref, sut i ddod o hyd i le i fyw, awgrymiadau ar gyfer symud i mewn, materion ariannol a’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau.

Mae’r adran hefyd yn edrych ar gael y cyngor cywir a pwy sy’n gallu helpu gyda hyn.

Am gyngor annibynnol, cyfrinachol ac am ddim ewch i cyngor ar-lein Shelter Cymru.