Materion Ariannol


Bydd yr uned weithgareddau ariannol hon yn cael ei osod o fewn pecyn adnoddau Agor Drysau, fel rhan o ddiweddariadau ehangach.


Pwrpas yr uned hon yw darparu athrawon ac ymarferwyr addysg ag amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi’r ddatblygiad o wybodaeth a sgiliau ariannol ymhlith dysgwyr. Mae’r uned yn targedu meysydd allweddol ac yn defnyddio cyd-destunau bywyd go iawn, gan ei wneud yn adnodd effeithiol i hyrwyddo cynhwysiant ariannol yn y dyfodol gan atal dyled a lleihau caledi.

Mae’r adnodd yn datblygu ymhellach y gwaith a wnaed yn flaenorol fel rhan o brosiect Arian Ifanc Shelter Cymru.  Cafodd ei ariannu gan y Tolkien Trust. Mae’n cynnwys y meysydd canlynol: Arbed a Chynllunio; Cyllid bob dydd; Benthyg; Dyled; Cefnogaeth.

Cliciwch islaw er mwyn llwytho.