Y cam cyntaf

Efallai does gen ti ddim rhywle i gysgu heno. Hyd yn oed yn y sefyllfa yma, mae modd cael cymorth. Hyd yn oed os yw hi’n bedwar o’r gloch ar brynhawn dydd Gwener, mae llety argyfwng ar gael fel rheol.

Y cam cyntaf y dylet ti wneud os does gen ti ddim rhywle i aros heno yw gweld os oes modd i ti aros gyda ffrindiau neu gydag aelodau eraill o’r teulu am ychydig. Hwn o bosib yw’r opsiwn gorau oherwydd byddi di’n aros gyda phobl rwyt yn eu nabod ac mae cael to uwch dy ben yn well na chysgu ar y stryd. Os dyw dy ffrindiau neu dy berthnasau ddim yn gallu helpu, edrycha ar yr opsiynau canlynol.

Cymorth wrth y Cyngor
Cer i adran dai y Cyngor i ddechrau. Efallai fod ganddyn nhw ddyletswydd i roi llety i ti. Os yw eu swyddfeydd ar gau, dylai fod ganddynt wasanaeth mewn argyfwng. Mae gan y rhan fwyaf o Gynghorau llinell ffôn y tu hwnt i oriau swyddfa. Maent yn gallu chwilio llety yn weddol gyflym. Os wnei di ffonio prif linell y Cyngor neu’r Heddlu, byddan nhw yn gallu rhoi’r rhif i ti.  Ceisia ofyn i rywun arall wneud yr alwad drosot ti, bydd hyn o bosib yn golygu na chei dy anwybyddu.

Llinellau ffôn
Mae gofyn am gyngor bob tro yn werth chweil. Mae gan nifer o ganolfannau cynghori linellau cymorth. Gallu hefyd alw Shelter Cymru ar 0845 075 5005 am gyngor cyfrinachol sy’n rhad ac am ddim.

Gwybodaeth arlein
Mae gan wefan Shelter Cymru wybodaeth ar sut y gall pobl digartref yng Nghymru gael help. Mae’r sefyllfa yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn debyg ond mae rhai pethau’n wahanol hefyd. Cer i wefan Shelter os nad wyt yn byw yng Nghymru.