Hosteli/Llochesi

Bydd rhai hosteli yn derbyn pobl yn syth os oes lle ond bydd eraill ddim yn gwneud hynny. Mae’n syniad da i ffonio o flaen llaw rhag ofn eu bod yn llawn. Mae canolfannau cyngor ar dai, llinell Cyngor a Chefnogaeth Shelter Cymru neu Gyngor ar Bopeth yn gallu rhoi gwbod pa hosteli sydd ar gael yn yr ardal.  

Mwy na thebyg, bydd raid i ti rannu ystafell mewn hostel. Mae llawer o hosteli yn cynnig prydau bwyd ond bydd yn rhaid i ti dalu amdanynt fwy na thebyg. Mae gan rai hosteli reolau am faint o’r gloch sy’n rhaid i ti fod yna yn y nos ac mae rhai yn cau yn ystod y dydd.

Ar wahan i ambell loches argyfwng, mae hosteli yn codi tâl. Mae hwn yn gallu bod yn uchel a byddant yn disgwyl i ti hawlio budd-daliadau (benefits) os nad opes gen to unrhyw arian. Bydd staff yr hostel yn gallu helpu gyda hyn.

Llochesi i fenywod
Os yw merch ifanc wedi gadael cartref oherwydd trais neu fygythiad o drais, mae lloches i fenywod yn cynnig lle diogel i aros. Maen nhw fel arfer yn dai arferol y mae menywod a phlant yn rhannu. Dyw dynion ddim fel arfer yn cael ymweld. Mae cyfeiriadau’r llochesi yn gyfrinach er mwyn gwarchod y pobl sy’n byw ynddynt. I gysylltu â lloches yn eich ardal, ewch i wefan Cymorth i Fenywod neu ffoniwch nhw.