Hawlio budd-daliadau pan does gen ti unman i fyw

Mae person sy’n ddigartref yn gallu hawlio budd-dal tai, fel unrhywun arall. Os wyt yn ddigartref, mae modd i ti hawlio budd-daliadau yn dy Ganolfan Waith leol. Caiff Giros eu postio fel arfer ond efallai bydd rhaid i ti ei gasglu yn y Ganolfan Waith neu swyddfa bost.

Rhaid i ti ddangos tystiolaeth o bwy wyt ti er mwyn gallu hawlio budd-daliadau ond dylai’r Ganolfan Waith fod yn hyblyg am hyn os wyt ti’n ddigartref. Os oes angen arian arnat yn syth, mae modd gwneud cais am fenthyciad argyfwng tan i’r budd-daliadau gael eu talu.

Am wybodaeth bellach ar y gwahanol mathau o fudd-daliadau a sut i’w hawlio, cer i wefan y Llywodraeth.