Argyfwng

Os ydych mewn sefyllfa lle nad oes gennych unrhyw le i gysgu heno ac nid ydynt yn gwybod ble i fynd neu pwy sy’n gallu helpu, gall yr adran hon dweud wrthych pa opsiynau sydd ar gael i chi a’r camau i’w cymryd i ddod o hyd i rywle i aros a cadw eich hun yn ddiogel.

Am fwy o gefnogaeth a gwybodaeth am eich dewisiadau tai, budd hawliau, hawliau a chyfrifoldebau neu ar reoli eich arian, ewch i’r adran Cefnogaeth.