Addysg Atal Digartrefedd Ienuenctid yn Ysgol y Strade

Roedd digartrefedd yng Nghymru ar yr agenda i ddisgyblion Ysgol y Strade ar ddydd Mercher ac Iau’r 12fed a’r 13eg o Orffennaf, wrth i Wasanaeth Addysg Shelter Cymru gyflwyno sesiynau i dros 300 o ddisgyblion Blwyddyn 8 a 9.

Dros ddau ddiwrnod, cyflwynwyd cyfresi o weithdai 50 munud gyda’r nod o atal digartrefedd ar gyfer ieuenctid y dyfodol.  Trwy gyfres o weithdai byr, anogwyd disgyblion i herio eu syniadau o ystrydebau, ymestyn eu dealltwriaeth o ddigartrefedd yng Nghymru ac ystyried ffyrdd o helpu eu hunain i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

Mae’r disgyblion yn haeddu clod am eu hymddygiad arbennig a’u hagwedd aeddfed tuag at y testunau a drafodwyd.  Roeddent yn enwedig wedi’u hymrwymo i fidio prosiect Take Notice, oedd yn rhoi cyfle iddynt i glywed profiadau aelodau’r prosiect o ddigartrefedd.

Mae’r dull hwn o addysgu ynglŷn â thai ac atal digartrefedd yn amserol, berthnasol ac yn addas i bawb.  Mae’n caniatáu i bobl ifanc i wneud penderfyniadau da yn y dyfodol ac i wybod ble i fynd er mwyn cael cymorth.  Mae ei bwysigrwydd yn cael ei gyfeirio ati yn y Fframwaith Hyrwyddo Annibyniaeth gan Lywodraeth Cymru ac mae natur y testunau yn rhan bwysig o Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol i ddysgwyr yng Nghymru.

Pupils learning

Pupils undertake Shelter Cymru youth homelessness prevention education

Disgyblion yn derbyn addysg atal digartrefeddGobeithiwn gynnal mwy o ymweliadau o’r natur hon yn ogystal â chefnogi ysgolion a mudiadau eraill trwy adnewyddu adnoddau Agor Drysau erbyn tymor yr hydref.
Diolch unwaith eto i Ysgol y Strade am y croeso cynnes!