I bwy mae Agor Drysau?

Mae Agor Drysau wedi ei anelu at bobl ifanc ac at unrhywun sy’n gweithio gyda nhw, neu’n gofalu amdanynt. Mae’r wefan hon yn cydfynd â deunyddiau athrawon cynradd ac uwchradd sydd wedi eu cynhyrchu gan Shelter Cymru ac ar gael yn rhad ac am ddim. Mae’r wybodaeth ar y wefan hon yn berthnasol i Gymru. Am wybodaeth sy’n berthnasol i wledydd eraill yn y DU, ewch i’r adran Ddolenni.

Mae 5 prif adran i’r wefan. Mae Argyfwng yn rhoi gwybodaeth di-flewyn ar dafod ar bwy i gysylltu a beth i wneud os yn ddigartref. Mae Cefnogaeth yn dy dywys trwy’r pethau i’w gwneud a’u hosgoi wrth adael gartref. Ceir yma wybodaeth ar wasanaethau lleol yn eich ardal. Yn yr adran Addysg, gall athrawon, darlithwyr a darparwyr addysg eraill gael gafael ar adnoddau i godi ymwybyddiaeth ymhellach. Mae’r adran Dolenni yn cynnwys manylion ar wefannau defnyddiol yn y maes tai, digartrefedd a iechyd a lles cyffredinol. Mae manylion cyswllt Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru ar gael yn yr adran Cysylltu.